İnsan Kaynakları

RZT İNŞAAT gerçek sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanmaktadır. Hedeflerini, her şeyden önce, sahip olduğu insankaynaklarından aldığı güçle gerçekleştiren RZT İNŞAAT “karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu, katılımın ve çeşitliliğinin değer gördüğü topluluk olma hedef ve stratejisini” benimsemektedir.
RZT İNŞAAT "Doğru İşe, Doğru İnsan" vizyonuyla hareket ederek, çalışanlarını çözen, uygulayan, geliştiren ve tüm bunları yaparken "ben" yerine "biz" diyebilen bireylerden seçer. BİZ de her yeni ekip arkadaşı ile farklı bakış açılarının ve bilgi birikimlerinin harmanlanması yoluyla yeni fırsatlar, yeni yollar, yeni bakış açıları kazanılabileceğine yaratıcı fırsatlar yakalanabileceğine inanılmaktadır.
RZT İNŞAAT üstün nitelikli insan kaynağının teminine, çalışanlarının sürekli gelişimine ve motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem vermektedir.
Başarımızın temelinde stratejik yönetim anlayışının yanında değer oluşturmak, eldeki değerleri keşfederek kurumsal yapımıza uygun olarak yetiştirmek yer almaktadır. RZT İNŞAAT eğitime kaynak ayırmakta ve çalışanlarının gelişim alanlarına yönelik devamlı yatırım yapmaktadır.
 
Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak, yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek İnsan Kaynaklarımızın önceliğidir.
 
· Düşüncelerin yüksek sesle paylaşıldığı,
 
· Yeni ve yaratıcı fikirlerin takdir edildiği
 
· Rekabet koşulları içerisinde açık, adil, dürüst olmayı ilke edinerek farklılık yaratmayı amaçlayan bir kurumda çalışmak isteyenler için;
RZT İNŞAAT doğru adres demektir…